Privacy en de bescherming van privacy staat bij InvoiceHippo hoog in het vaandel. Daarom houden wij ons aan de geldende Nederlandse Wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese richtlijnen die gelden omtrend privacy en de algemeen aanvaardbare normen van goed fatsoen en geldende gedragcodes voor internetgebruik en communicatie.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die InvoiceHippo verwerkt van haar bezoekers, gebruikers en persoonsgegevens ingevoerd door gebruikers. Indien je een account maakt op InvoiceHippo, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Lees dit privacybeleid goed door zodat je op de hoogte bent van hoe wij met je privacy omgaan.

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

Het spreekt voor zich dat InvoiceHippo zeer zorgvuldig omgaat met persoons- en bedrijfsgegevens. Uitgangspunt van InvoiceHippo, is dat een gebruiker ten alle tijde zelf de keuze heeft wel of niet gegevens in te voeren. Het verstrekken van persoonsgegevens is daarom een bewuste keuze van de gebruiker. InvoiceHippo kan bij het aanbieden van haar diensten vragen om persoonsgegevens. InvoiceHippo verzamelt via haar website(s) niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening, we hanteren dan ook het “Privacy by design” en “Privacy by default” principe zoals benoemd in de AVG.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • Je gebruik maakt van InvoiceHippo
 • Je een account aanmaakt op InvoiceHippo
 • Je de website van InvoiceHippo bezoekt.
 • Je contact met ons opneemt
 • Je een factuur via een betaallink van InvoiceHippo betaalt
 • Je de app van InvoiceHippo installeert en gebruikt

Welk type persoonsgegevens verwerken we en met wel doel?

De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, verzamelt, gebruikt en bewaart in het kader van het gebruik kunnen maken van onze applicatie en onze diensten, de bedrijfsvoering van InvoiceHippo. In het kader van jouw bezoek, dan wel het gebruik van InvoiceHippo worden de volgende type persoonsgegevens verwerkt:

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wij streven er continu naar om InvoiceHippo zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Om goed te kunnen zien wat er in de applicatie gebeurd en hoe het gebruikt wordt verzamelen we geaggregeerde geanonimiseerde informatie. Met deze informatie kunnen we onze diensten nog verder verbeteren en zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Dit zijn de volgende gegevens:

 • De unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat
 • Soort toestel of apparaat
 • Informatie over computer en verbinding
 • Statistieken betreffende bekeken pagina’s
 • Verkeer van en naar InvoiceHippo
 • Verwijzende URL
 • IP-adressen

Gegevens die u aan ons verstrekt:

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze website of applicatie invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens zijn nodig om goed gebruik te kunnen maken van onze applicatie. De gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Account registratie gegevens, zoals e-mail adres, wachtwoord.
 • Je bedrijfsgegevens, o.a. benodigd om op uw factuur te plaatsen, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres gegevens, kvk nummer, btw nummer, telefoon nummer.
 • Financiële gegevens, zoals die behoren bij een boekhoudprogramma, denk aan: omzet, kosten, betalingsgegevens, betalingen, gewerkte uren & ritten
 • Je abonnementsgegevens t.b.v het kunnen incasseren van abonnementsgelden, zoals: IBAN Nummer, BIC code, Bank
 • Gegevens die jij invoert van derden zoals jouw klanten of leveranciers. Dit is o.a. nodig voor het opstellen van facturen en offertes.

Hoe zit het met persoonsgegevens van jouw klanten?

Zie hiervoor ook het punt over persoonsgegevens in onze algemene voorwaarden. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van invoer van de gegevens van derden en dient deze derden zelf op de hoogte te stellen van het feit dat je dit doet en welk privacy beleid wij hanteren betreft hun gegevens. Als gebruiker van InvoiceHippo ben je juridisch gezien zelf “Verwerkingsverantwoordelijke” voor de persoonsgegevens van derden die je in je InvoiceHippo account invoert en opslaat. InvoiceHippo wordt in deze gezien als “Verwerker” (zoals bedoeld in de AVG) van de persoongsgegevens. Beide partijen zijn hierin verplicht om zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden. Als verwerkingsverantwoordelijke ben je verplicht met ons, als verwerker, een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Je kunt in jouw InvoiceHippo account een verwerkersovereenkomst met ons afsluiten.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

InvoiceHippo verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is, in ieder geval gedurende de duur van je accountregistratie en tot uiterlijk 3 maanden na het moment dat je je account verwijderd. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal InvoiceHippo de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. Geanonimiseerde geagreggeerde data worden langer bewaard t.b.v analyse.

Hoe worden je gegevens beheerd en beveiligd?

InvoiceHippo is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. InvoiceHippo spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen met als doel de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Voorbeelden van maatregelen:

 • Data wordt alleen verstuurd over end-to-end ssl geëncrypteerde verbindingen.
 • Data wordt alleen opgeslagen in Europa, op een beveiligde server bij Amazon (ISO27001 gecertificeerd).
 • Alle medewerkers van InvoiceHippo hebben getekend voor geheimhouding en zijn op de hoogte van ons databeveilingsbeleid.
 • De verbinding met onze website is altijd SSL beveiligd zodat niemand kan meekijken met de data die verzonden wordt

Verstrekken we persoonsgegevens aan derden?

 • We zullen jouw gegevens, zonder voorafgaande toestemming, nooit verkopen of verhuren aan derden, met uitzondering wanneer de grond van wettelijke bepaling aan de orde is.
 • We zullen je gegevens nooit zonder toestemming openbaar maken. In een aantal gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan InvoiceHippo gebruik van diensten van derden. Deze derden verwerken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van InvoiceHippo. We hebben dan een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.
 • InvoiceHippo behoudt zich het recht om je gegevens te verstrekken aan een andere organisatie alleen in geval van eigendomsoverdracht (overname of fusie). We zullen je dan per e-mail hiervan op de hoogte stellen.

Wat zijn je rechten omtrent je persoonsgegevens?

Je hebt het recht op inzage, correctie of beperking van je persoonsgegevens. Je kunt een e-mail sturen aan support@invoicehippo.nl met daarin jouw exacte verzoek. Wil je gebruik maken van je recht op inzage van je persoonsgegevens dan zullen wij hierop binnen 1 maand reactie geven. Mocht je verzoek ongegrond of buitensporig zijn dan zijn we geoorloofd hier een redelijke administratieve vergoeding voor te vragen, of het verzoek weigeren.

Je hebt het recht om “vergeten” te worden, je kunt daarvoor een vergetelheidverzoek bij ons indienen. Dit kun je per mail aan ons kenbaar maken maar nog handiger is. We zullen dan jouw account binnen uiterlijk 30 dagen verwijderen.

Je hebt het recht om gegevens over te dragen, dat houdt in dat je ons kunt vragen om je gegevens aan te leveren zodat je deze elders kunt gebruiken. Indien je hier gebruik van wilt maken stuur dan een e-mail naar support@invoicehippo.nl

Onze cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij kunnen uw cookies op de website plaatsen om een aantal redenen, bijvoorbeeld:

 • ingelogde gebruikers te kunnen identificeren
 • voor veiligheidsdoeleinden
 • voor het maken van analyses voor onderzoek
 • om de website te verbeteren
 • om onze relatie met u als klant te beheren.

Er zijn diverse “soorten” cookies te benoemen, namelijk:

 • Functionele cookies, Functionele cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Dankzij de functionele cookies die InvoiceHippo gebruikt hoef je bijvoorbeeld niet telkens opnieuw in te loggen en worden ook gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoef je dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.
 • Analytische cookies, Analytische cookies bieden inzicht (statistieken) in het gebruik van de website en hoe je de website hebt gevonden. InvoiceHippo verzamelt en analyseert via deze cookies gegevens over het gebruik van onze wbsite. Bijvoorbeeld over de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, vorige en/of volgende bezochte sites en de duur van het bezoek. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te verbeteren en om u te voorzien van relevante informatie.
 • Marketing cookies, Marketing (tracking) cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen, zowel tijdens als na het bezoek aan een website. Dankzij marketing cookies is het mogelijk om een gepersonaliseerde nieuwsbrief te ontvangen of persoonlijke aanbiedingen via partnersites en op social media.

Cookies van externe partijen

Wij plaatsen ook cookies van externe partijen, hieronder vind je een overzicht van welke externe cookies we plaatsen en met welk doel.

 • Google Analytics – Analytische cookie & Marketing cookie
  Via onze website wordt onder andere een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/)
  De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
  Wij maken gebruik van de de Google Analytics-advertentiefunctie Remarketing voor Google-Analytics. U kunt instellingen m.b.t Google Analytiscs-advertentiefuncties wijzigen via http://www.google.com/settings/ads/onweb/ of als u zich af wilt melden voor het gebruik van cookies kunt u deze browser plugin gebruiken http://www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/plugin/ .
 • Google Tag Manager – Funtionele en Analyticse cookie
  We maken gebruik van Google tag manager voor het gemakkelijk kunnen plaatsen van cookies. (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/)
 • Linkedin Conversie tracking cookie
  We plaatsen een cookie van Linkedin op het moment dat jij een account aanmaakt op InvoiceHippo zodat we het effect kunnen doormeten van advertenties die wij op Linkedin plaatsen. https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
 • Adwords Conversie tracking cookie
  We plaatsen een cookie van Google Adwords op het moment dat jij een account aanmaakt op InvoiceHippo zodat we het effect kunnen doormeten van advertenties die wij via Google Adwords plaatsen. https://policies.google.com/technologies/ads
 • Bing Conversie tracking cookie
  We plaatsen een cookie van Microsoft Bing op het moment dat jij een account aanmaakt op InvoiceHippo zodat we het effect kunnen doormeten van advertenties die wij op Bing plaatsen. https://advertise.bingads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy

Afmelden van cookies

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Je vindt hier een uitleg van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen hoe je cookies kunt verwijderen.

Wijzigen van ons privacybeleid

InvoiceHippo houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. InvoiceHippo adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

InvoiceHippo is transparant over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is de basis. Als je toch nog vragen hebt over de manier waarop InvoiceHippo met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht met je specifieke vraag sturen aan: support@invoicehippo.nl.