Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de hoofdovereenkomst die is gesloten tussen InvoiceHippo en een natuurlijke persoon of juridische entiteit (Hierna: “Afnemer”). Samen worden Afnemer en InvoiceHippo de “Partijen” genoemd.

InvoiceHippo wordt op basis van de Toepasselijke Wetgeving gekwalificeerd als verwerker en Afnemer als verwerkingsverantwoordelijke.

In deze Verwerkersovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Hoofdovereenkomst. Heeft Afnemer vragen over deze Verwerkersovereenkomst, neem dan contact met ons op via info@invoicehippo.nl.