Je bedrijf laten groeien? Zorg voor financieel inzicht

Financieel inzicht is voor veel ondernemers uitdagend. Dat komt bijvoorbeeld door extra werkdruk, het ontbreken van ervaren administratieve arbeidskrachten en wellicht ook door het gebruiken van onoverzichtelijke of onvolledige Excel-sheets in de boekhouding. Dan kunnen er zelfs fouten gemaakt worden. Waarom je financieel inzicht nodig hebt om je bedrijf te laten groeien? Naast ‘fouten voorkomen’ vonden we nog 5 redenen:

Reden 1: Voor het bereiken van groei moet je geld investeren

Met financieel inzicht kun je de juiste investeringen doen om sneller bedrijfsgroei te realiseren in de door jou gewenste richtingen. Financieel inzicht is ook nodig om toekomstplannen te kunnen maken en geeft je de mogelijkheid om, zo nodig, tijdig bij te sturen en de juiste investeringen te blijven doen.

Reden 2: Het kunnen nemen van goed gefundeerde beslissingen

Het omgekeerde voorbeeld ter verduidelijking: als je geen financieel inzicht hebt dan weet je ook niet wat er eind van de maand op je rekening staat. Het risico is dat je mogelijk geld investeert wat je jezelf (nog) niet kunt veroorloven. Duur geld moeten lenen kan het gevolg daarvan zijn. Goed gefundeerde beslissingen kunnen nemen is beter, goedkoper en zorgt bovendien voor rust in je hoofd.

Reden 3: Financieel inzicht betekent dat je weet wie jouw beste klanten zijn

Groeien doe je vooral als je weet welke klanten het beste betalingsgedrag hebben. Focus geven aan deze groep van bestaande klanten levert bovendien vaak extra omzet op. Dat komt omdat er al sprake is van wederzijds vertrouwen, waardoor het eenvoudiger is om hen te interesseren voor andere producten of diensten. Dat het overigens loont om waakzaam te zijn op betalingsgedrag, beschreven we in onze vorige blog. Soms blijken je best lijkende klanten niet zo best voor je te zijn. Met financieel inzicht weet je het zeker.

Reden 4: Om te groeien moet je trends kunnen spotten

Zicht hebben op datgene wat veelvuldig besteld wordt, zodat je geen onverkoopbare producten inkoopt en met voorraden blijft zitten, is hier van belang. Door financieel inzicht vergroot je de kans om trends te spotten, daarop te anticiperen en verder door te groeien.

Reden 5: De wereld om ons heen verandert razendsnel

Er is nog een actuele reden waarom je financieel inzicht nodig hebt. Er kan plotseling iets veranderen bijvoorbeeld door een oorlog, economische crisis, pandemie of andere wetgeving. Financieel inzicht betekent ook dat je proactief voorsorteert op veranderingen en kapitaal, waar mogelijk, apart te reserveren.

Financieel inzicht verkrijgen?

Dat kan. Probeer InvoiceHippo 30 dagen gratis om ook jouw bedrijf te laten groeien. Klik hier om nog meer financieel inzicht te krijgen.

Veel groei en inzicht toegewenst!

Team InvoiceHippo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *