Omgaan met financiën: mannen versus vrouwen

Je gender zou er niet toe moeten doen als het om financiën gaat, maar toch leek het ons interessant om eens op onderzoek uit te gaan. Dus gebruikten we Google en vroegen naar de verschillen tussen mannen en vrouwen als het om financiën en het omgaan met geld gaat? Wie wij vinden dat beter is dat doet niet ter zake. Wel wat we vonden…

Vrouwen zijn betere beleggers

Dat lazen we terug in een artikel van Metro*. De reden zou zijn dat vrouwen zich beter voorbereiden als ze ergens aan beginnen ten opzichte van mannen. Natuurlijk betekent dit niet dat er ook mannen zijn die uitstekende beleggers zijn en pas geld investeren nadat ze eerst een weloverwogen keuze hebben gemaakt. Opvallend is echter wel dat het merendeel van de beleggers mannen is. Waarom dat zo is? Lees vooral door.

Mannen denken groter

Dus vrouwen denken te klein, volgens een artikel van NSMBL**. Het gaat over financiële fouten die vrouwen maken. Mannen wordt vaak aangeleerd om groots te denken staat erin: “Make it happen.” Zouden vrouwen vaker grotere dromen moeten hebben? Dat bepaalt een vrouw natuurlijk zelf. Er staat ook in dat vrouwen te perfectionistisch zijn. Toen we dat lazen dachten we gelijk dat dit een logische link heeft met het eerder genoemde feit dat vrouwen betere beleggers zijn. Als het om geld gaat is perfectionisme namelijk niet zo’n slechte eigenschap. Ondoordachte beslissingen kunnen immers grote financiële gevolgen hebben.

Vrouwen en mannen verschillen in financieel bewustzijn

Dat lazen we in een artikel*** van WOMEN Inc. Vrouwen zijn vaardiger om op korte termijn geldzaken te regelen. Zou dat genetisch bepaald zijn en een reden kunnen zijn waarom vrouwen vaker zorgtaken op zich nemen? Mannen zijn daarin anders: ze denken meer na over hun financiële situatie op de lange termijn, zoals hun pensioen en het goed regelen hiervan. Zouden ze daarom ook vaker beleggen dan vrouwen? Beleggen doe je over het algemeen niet kortstondig, maar wel voor het bereiken van een mooie toekomst.

Tot slot een confronterende opmerking voor mannen…

Zit je er klaar voor? Vrouwen hebben een beter geheugen dan mannen! Gemiddeld gezien hebben ze een groter brein. Het stond in het bekende vrouwenblad Margriet. Als je dit niet wilt geloven, dan is er in ieder geval een grotere kans bij mannen dat je het weer snel vergeten bent…

Jouw mening gevraagd

Zijn het vrouwen of mannen die beter met geld omgaan? We zijn erg nieuwsgierig naar reacties en aanvullende voorbeelden.

Behoefte aan meer structuur in je financiële situatie?

Elk ondernemend persoon die hier behoefte aan heeft helpen we met een snel en gemakkelijk online boekhoudprogramma.

Bronvermelding:
*Voor de gebruikte bron van Metro, klik hier.
**Voor de gebruikte bron van NSMBL, klik hier.
***Voor de gebruikte bron van WOMEN Inc, klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *